top of page
Case Study - Automotive Parts Supplier

Automotive Parts Supplier

הקדמה

חברה בגודל בינוני לחלקי רכבים שקיימת כ-20 שנה. הם תמיד הישיגו רווחים סבירים,  אבל במהלך השנים האחרונות, רווחיהם הלכו והצטמקו. בנוסף, הפריון שלהם בירידה והם מפסידים נתחי שוק למתחרים שלהם. החברה שכרה את שירותינו כדי לעזור להם לשנות כיוון.

תהליך

צוות Ellavantage נפגש עם מנהלי החברה כדי להבין טוב יותר את האתגרים והמטרות שלהם. במהלך מספר שבועות ראיינו עובדים וניתחנו נתונים, ואז הצגנו את ממצאינו והמלצותינו.

ממצאים

קודם כל, תהליכי הייצור של החברה היו מיושנים ולא יעילים, וזה העלה את ההוצאות ופגם בפרודוקטיביות.  שנית, תהליך פיתוח המוצר של החברה היה איטי ולא גמיש, דבר שהקשה על החברה להדביק את קצב השינויים בשוק.  ובסוף, שירות הלקוחות של החברה לקתה בחסר, וזה גרם לאיבוד מכירות ומוניטין שלילי.

פתרון

הצוות של Ellavantage הציע מספר פתרונות עיקריים. ראשון, המלצנו ללקוח להשקיע בציוד ותהליכי ייצור חדשים כדי לשפר את היעילות.  שנית, המלצנו לעשות שינוי יסודי בתהליך פיתוח המוצר כדי שהוא יהיה יותר גמיש ויוכל להגיב לשינויים בשוק.  ולבסוף, המלצנו לחברה להשקיע בהכשרה ותמריצים לשיפור שירות הלקוחות.  במהלך השנה הבאה, החברה יישמה את השינויים האלה וראתה שיפור דרמטי בשורה התחתונה.

Case Study - Automotive Parts Supplier

פרטים

לתהליך הייצור, החברה השקיעה בציוד חדש והנהיגה עקרונות של ייצור חסכני. לתהליך פיתוח המוצר, הם יישמו מתודולוגיית פיתוח גמישה ויצרו צוותים עם מגוון תחומי מומחיות. ולגבי שירות לקוחות, הם השקיעו בהכשרה ויישמו מבנה תמריצים חדש.  כל השינויים האלה הביאו לשיפור ניכר בשורה התחתונה של החברה, והם הצליחו להחזיר לעצמם נתחי שוק ולהגדיל את הרווחיות.

מדדי ביצוע עיקרייםKPI  

אחרי ביצוע השינויים, החברה ראתה עליה משמעותית בשולי הרווח שלה. הרווח הנקי שלהם עלה ביותר מ-20% במהלך השנה הראשונה.  בנוסף, שולי הרווח הגולמי עלה ב-10%. מבחינת פרודוקטיביות, תפוקה לעובד עלה ב-15% ומדד האספקה בזמן עלה ב-20%.החברה גם הצליחה להוריד את זמן הביצוע של פיתוח מוצר חדש ב-30%.

Case Study - Automotive Parts Supplier
Case Study - Automotive Parts Supplier

סיכום

Ellavantage שיחקה תפקיד מרכזי בתפנית החיובית שלקוחותינו הצליחו לחולל בחברה שלהם. הם הצליחו לשפר משמעותית את הרווחיות, הפרודוקטיביות, ושביעות רצון הלקוחות של החברה. התאפשר להם להשתפר בכל תחומי העסק, ולעשות זאת בזמן יחסית קצר.

bottom of page