top of page
industries served by Ellavantage Strategic Consulting

תעשיות

עבדנו עם לקוחות רבים במגוון רחב של תעשיות, עוזרים להם להשיג את מטרותיהם העסקיות בשווקים תחרותיים ברחבי העולם.
חקלאות
תעשיית הרכב
אנרגיה מתחדשת
פיננסים
שירותי בריאות
ערים חכמות
טכנולוגיית מידע
המגזר הציבורי

פרויקטים

bottom of page