top of page
Case Study - Cleantech Startup

Cleantech Startup

מבוא

חברת סטארט-אפ בתחום הקלינטק, בה התמקדו בפיתוח וייצור סוג חדש של לוח סולארי, שהיו עדיין בשלב המחקר ופיתוח, ולפני ייצור מסחרי, פנו לEllavantage. מטרתם הייתה למצוא את החוזים המסחריים הראשונים שלהם, כדי שיוכלו להתחיל ליצור הכנסות ולהתקרב להשקת המוצר שלהם בשוק.

תהליך

האסטרטגיה שלנו לעזור לסטארט-אפ למסחר את המוצר שלהם התחילה עם חקר שוק.  ניתחנו את השוק הנוכחי והעתידי לטכנולוגיה וזיהינו לקוחות ושותפים פוטנציאליים. גם עזרנו לסטארט-אפ לגבש ולמצב את המוצר ולפתח מסרים שיהדהדו עם לקוחות פוטנציאליים.  אחר כך המשכנו לפיתוח שותפות, ועזרנו להם לזהות וליצור קשר עם שותפים פוטנציאליים עיקריים.  לבסוף, עבדנו עם הסטארט-אפ על מכירות, תוך שעזרנו להם לפתח תכנית מכירות ולגשת ללקוחות פוטנציאליים. כל זה נעשה בהמשכיות, עם התייעצויות ועדכונים תכופים.

Case Study - Cleantech Startup

מחקר שוק

Ellavantage עזרה לסטארט-אפ לנתח את שוק היעד שלהם ולהבין את הביקוש הנוכחי והעתידי לטכנולוגיה שלהם.  עשינו זאת ע"י ראיונות עם לקוחות ושותפים פוטנציאליים, בנוסף למחקרי שוק וניתוח מגמות בתעשייה.  זה העניק להם תמונה ברורה של הנוף השיווקי ועזר להם לזהות הזדמנויות אפשריות. אז השתמשנו במידע הזה לעזור לסטארט-אפ למקם את המוצר שלהם ולפתח מסרים שיהדהדו עם לקוחות פוטנציאליים.

פיתוח שותפויות

Ellavantage הכירה בכך שהסטארט-אפ יצטרך להיכנס לשותפות עם חברות אחרות כדי למסחר את המוצר שלהם בהצלחה.  לכן, עזרנו לסטארט-אפ לזהות שותפים פוטנציאליים ופיתחנו תכנית להתקשרות אתם. זה כלל פיתוח מצגת וזיהוי נקודות ממשק עיקריות בין הסטארט-אפ לבין שותפים אפשריים.  לאחר שזיהינו שותפים פוטנציאליים, עזרנו לסטארט-אפ לגשת אליהם ולהיכנס למשא ומתן לגבי שותפות.  זה היה חלק קריטי באסטרטגיית המסחור כיוון שזה סייע לסטארט-אפ להשיג גישה למקורות ולמומחיות שהיו נחוצים להצלחתם.

אסטרטגיית מכירות

Ellavantage פיתחה תכנית מכירות וסיפקה הכשרה ותמיכה בתחום.  זה כלל פיתוח מסלול מכירה , בניית אסטרטגיית תמחור, והכוונה בסגירת עסקאות. גם עזרנו לסטארט-אפ לזהות לקוחות פוטנציאליים ולפתח תכנית לפנייה אליהם.  בנוסף, הדרכנו את הסטארט-אפ בדרכים להתגבר על הסתייגויות ולנהל משא ומתן. כל זה נועד לעזור לסטארט-אפ לסגור עסקאות בהצלחה וליצור הכנסות.

Case Study Summary - Cleantech Startup
Case Study - Cleantech Startup

סיכום

לסיכום, ההעסקה שלנו כללה חקר שוק, פיתוח שותפויות, ומכירות. Ellavantage נקטה בגישה מקיפה ופעילה, וכך עזרה לסטארט-אפ לזהות ולנצל הזדמנויות. תמיכתנו הייתה ממושכת, עם בדיקות ועדכונים תקופתיים. סיפקנו גם הכשרה ואימון נרחבים כדי לעזור לסטארט-אפ לבנות את המיומנות והמומחיות שנדרשו להצלחתם.

bottom of page