top of page
Case Study - Smart Cities

Smart Cities

Ellavantage קיבלה פנייה מעיר בגודל בינוני שנאבקת מול מספר אתגרים, כולל עומסי תנועה, שימוש לא יעיל באנרגיה, ורמות גבוהות של פסולת. ראש העיר נחוש לעשות שינויים, אבל הרגיש אובד-עצות מול היקף האתגרים. ראש העיר החליט לשכור את שירותינו לעזור להעריך את הצרכים של העיר ולפתח תכנית לטיפול באתגרים.

תכנית פעולה

בהתבסס על ההערכה, התחלנו לעבוד עם העירייה לגבש תכנית פעולה לטיפול באתגרים.  התכנית עוצבה להיות כדאית מבחינת עלות-תועלת, ברת-הגשמה תוך זמן סביר, וישימה מבחינה פוליטית.

למשל, התכנית כללה מספר פעולות לטווח הקצר לטיפול בעומסי התנועה, כגון שיפור התזמון של הרמזורים והחלת אגרת-גודש. לטווח היותר רחוק, התכנית תבעה השקעות גדולות בתחבורה הציבורית ובמערכות חכמות לניהול התנועה. התכנית כללה גם מספר צעדים לשיפור ניצול האנרגיה, למשל תמריצים לשיפוץ מבנים, תקני-בנייה ירוקים, והשקעות בתשתית אנרגיה מתחדשת.

פלטפורמה לעיר חכמה

אחד מהאלמנטים המרכזיים של תכנית הפעולה שלנו היה הקמת פלטפורמת עיר חכמה, שישמש כעמוד השדרה של התשתית והשירותים החכמים של העיר. הפלטפורמה תאסוף ותנתח נתונים ממגוון מקורות, כולל חיישנים, מצלמות, ומסמכי העירייה, כדי לספק תובנות בזמן-אמת שישמשו לשיפור הפעילויות והשירותים של העיר. לדוגמה, ישתמשו בפלטפורמה כדי לזהות אזורי פשע, למטב מסלולי איסוף אשפה, ולעקוב אחרי איכות האוויר.

Case Study - Smart Cities

הערכה

Ellavantage התחילה בהערכה מקיפה של העיר. ראיינו את נבחרי העיר, סקרנו מידע ודוחות קיימים, ובדקנו את תשתיות העיר ושירותיה. לפי הערכה זו, זיהינו מספר אתגרים עיקריים שדרשו טיפול. למשל, מצאנו שעומסי התנועה נוצרו בגלל שילוב של מספר גורמים, ביניהם תחבורה ציבורית לא מספיקה, עיצוב לקוי של כבישים, ומחסור במערכות חכמות לניהול התנועה. מצאנו גם שמקור חוסר היעילות האנרגטי של העיר היה בבניינים מיושנים, מערכות תאורה וחימום לא יעילים, ותשתית אנרגיה מתחדשת הלוקה בחסר.

Case Study Summary - Smart Cities

סיכום

Case Study - Smart Cities

בסך הכל, תוצאת עבודתנו הייתה עיר יותר יעילה, יותר אפקטיבית, ויותר בת-קיימא.   עומסי התנועה הופחתו, התחבורה הציבורית נהייתה יותר מהירה ויותר אמינה, השימוש באנרגיה השתפרה עד למיטב, ורמת הפשיעה ירדה.  בנוסף, הפלטפורמה יצרה מצע להמשך החדשנות  בכך שהיא אפשרה  את הפיתוח וההטמעה של שירותים וטכנולוגיות חדשים.  העיר הפכה למודל לערים אחרות המבקשות להפוך יותר חכמות ויותר בנות-קיימא, וחברתנו זכתה להוקרה על עבודתה החדשנית והמוצלחת.

bottom of page